Продукти

ПРОТИВОПЛЪЗГАЩИ ПЛОЧИ

Използват се в:

- промишлеността;

- като екстериорни подови настилки,

- основно на влажни и хлъзгави места;

- в заводи за обработка на мляко и млечни продукти;

- на места, където има вероятност от разливане на масла, за „пешеходни зони” на места, където е влажно и хлъзгаво;

- на товаро-разтоварни платформи; платформи с голям наклон;

- тротоари и др.


Eutit
24.05.2024, 15:21:15