Продукти

КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ

В сътрудничество със специалисти нашата компания създаде продукти, служещи не само за конструиране, но и за реконструкция на канализационни системи. Най-голямото им предимство се състои в това, че те имат неколкократно по-дълъг живот в сравнение с другите материали и технологии.

С цел да се предотвратят авариите при зиданите канализационни системи стигнахме до извода, че най-важното решение е това да бъде минимизиран броя на пролуките в долната секция на канализационните системи и да бъдат използвани материали от възможно най-високо качество. Решението на проблема е резултат от взаимодействието с клиентите ни – създадохме фундаментна плоча от разтопен базалт. Други предимства на това решение са високата устойчивост срещу абразивни въздействия и практическата пасивност на разтопения базалт към агресивните въздействия на веществата, съдържащи се в отпадните води.

Въпреки че базалтовата фундаментна плоча е по-скъпа от камениновата, употребата й в обновителни строителни дейности в канализационните системи води до значителни икономии. Предишната технология при зиданите канализационни конструкции дава възможност за въвеждане в експлоатация едва след полагане на канализационните улеи, или най-малкото - след частична реализация на долната зидария и фугирането й. През това време трябва да бъдат осигурени временни обходни канали. Употребата на базалтови улеи съкращава времето за монтаж и те бързо могат да бъдат въведени в експлоатация. Кратковременното изключване на изхвърлянето на отходни води може да бъде избегнато чрез изпомпване.


Eutit
25.07.2024, 02:37:07