Адрес: "ЕУТИТ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Велико Търново, ул. "Цветарска" №13а, п.к. 238

Изпълнителен директор : Димитър Шопов
GSM 00359 895 18 13 18
електронна поща : eutitbg@abv.bg

Началник производство :Христо Попов
GSM 00359 88 8683757

Посетител № : 3468


View Larger Map
От:
Поща:
Запитване:


Eutit
23.09.2023, 21:06:07